Coaching

Czas trwania sesji coachingowej: 60 minut – 110 zł

Częstotliwość sesji: jedna sesja co 2 lub 3 tygodnie

Długość pracy: w zależności od obszaru, którym się zajmujemy –  zwykle jest to od 4 do 12 spotkań.

Dla kogo: dla osób raczej dobrze funkcjonujących psychicznie, które chcą dokonać zmian w swoim życiu.

Obszar pracy: koncentracja na konkretnych i mierzalnych zmianach, które powinny być obserwowalne w rzeczywistym świecie (np. zmiana pracy, lepsza autoprezentacja w czasie wygłaszania prezentacji w pracy, bardziej sprawne zarządzanie czasem). Kwestia zmiany wewnętrznej nie jest tutaj najważniejsza, ona się może wydarzyć wraz z przybliżaniem się do wyznaczonych celów. 

Coaching opiera się na założeniu, że każdy z nas ma w sobie wystarczający potencjał i umiejętności, by znaleźć dostosowane do swoich potrzeb rozwiązania. Czasami, z różnych przyczyn, potencjał ten może być zablokowany. Wówczas potrzebny jest bodziec, który uruchomi istniejącą energię zmiany. Coach pomaga klientowi wymyślić i wprowadzić w życie nowe sposoby działania.
Praca w coachingu osobistym może koncentrować się zarówno wokół pracy zawodowej klienta jak i życia prywatnego.

Coaching osobisty prowadzony przeze mnie może dotyczyć m.in:

 • zdobycia nowych kompetencji i umiejętności:
  – zarządzanie sobą w czasie
  – komunikacja interpersonalna
  – motywowanie siebie
 • poprawy relacji z innymi ludźmi
 • radzenia sobie ze stresem i z poczuciem ciągłego braku czasu
 • osiągania równowagi życiowej – pomiędzy pracą a życiem prywatnym
 • życia zawodowego
  – rozwój kariery (awans, zmiana stanowiska, nowa praca, objęcie funkcji kierowniczej)
  – wybór właściwej ścieżki kariery, w kontekście własnych predyspozycji i aspiracji
  – objęcia twórczą refleksją dylematów i wyzwań związanych z wykonywaną pracą