"Zmiana następuje wtedy, gdy stajesz się tym, kim jesteś, a nie wtedy, gdy próbujesz stać się tym, kim nie jesteś." (A. Beisser)

Psychoterapia  jest adresowana do osób, które czują, że coś w ich życiu jest nie w porządku. Obszarami pracy mogą być przykładowo: doświadczane cierpienie, brak energii do działania, lęk doświadczany w różnych sytuacjach, wchodzenie w raniące relacje z innymi ludźmi, niska samoocena, trudność w radzeniu sobie z emocjami. Zadaniem terapeuty jest pomoc drugiej osobie w zmianie sposobu myślenia, przeżywania emocji i zachowania.

Zanim rozpocznie się psychoterapia odbywa się kilka, zwykle dwie lub trzy, sesje konsultacyjne. Celem tych spotkań, jest przeprowadzenie wstępnej diagnozy problemu (potrzeb) osoby zgłaszającej się po pomoc oraz zaproponowanie najlepszej dla niej metody pracy.