Psychoterapia

Czas trwania sesji: 50 minut

Częstotliwość sesji terapeutycznych: spotkania odbywają się systematycznie z częstotliwością jednej sesji na tydzień

Długość pracy: w zależności od obszaru problemowego i zawartego kontraktu z osobą korzystającą z pomocy, terapia zwykle trwa od kilkudziesięciu spotkań do kilku lat, jednak pierwsze efekty pracy często są zauważalne znacznie wcześniej.

Dla kogo: dla osób doświadczających szeroko rozumianego cierpienia i dyskomfortu emocjonalnego, jak również dla osób, które pragną lepiej zrozumieć siebie. 

Obszar pracy: Koncentracja na badaniu świata wewnętrznego osoby uczestniczącej w terapii (uczuć, myśli, fantazji, snów). Praca ta przekłada się na rzeczywistość zewnętrzną i zmiany dokonywane w świecie. Jest istotne, by terapia dla osoby biorącej w niej udział, stała się doświadczeniem sensownym i transformującym wewnętrznie (leczącym)..

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, do którego włączam, w zależności od rozumienia trudności pacjenta i jego stylu myślenia, elementy z kilku innych podejść terapeutycznych (zwłaszcza podejścia humanistyczno-egzystencjalnego). Dobór stylu pracy zależy również od tego, co „przynosi” ze sobą osoba wchodząca do gabinetu. W zależności od zgłaszanego problemu staram się dostosować język zmiany do sposobu myślenia i działania pacjenta.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Proponuję terapię dla osób dorosłych, które:

 • przeżywają problemy, z którymi mimo podejmowania wysiłków, nie radzą sobie sami,
 • pragną poprawić jakość swojego życia,
 • czują, że ich życie stało się „puste”, pozbawione sensu, nici przewodniej,
 • odczuwają różnego rodzaju trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • mają niskie poczucie własnej wartości,
 • cechuje nieśmiałość, wstydzą się nawiązywać nowe znajomości lub zabierać głos w towarzystwie,
 • doznają lęku, cierpienia, złości czy bezradności w różnego rodzaju sytuacjach,
 • nie radzą sobie ze stresem,
 • cierpią na obniżenie nastroju,
 • przeżyły trudne (traumatyczne) doświadczenia w przeszłości.
 • mają tendencję do powielania tych samych błędów, pomimo postanowień, że tym razem będzie inaczej.