Psychoterapia

Czas trwania sesji: 50 minut – 100 zł

Częstotliwość sesji: zwykle jedna sesja na tydzień

Długość pracy: w zależności od obszaru problemowego i zawartego kontraktu z klientem – potrzebnych może być kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt spotkań, jednak efekty pracy mogą być zauważalne znacznie wcześniej.

Dla kogo: dla doświadczających szeroko rozumianego dyskomfortu psychicznego, jak również dla osób, które pragną lepiej zrozumieć siebie. 

Obszar pracy: koncentracja na badaniu świata wewnętrznego klienta (emocji, przekonań, myśli, fantazji). Terapia powinna być dla osoby biorącej w niej udział doświadczeniem sensownym i transformującym wewnętrznie (leczącym).

W psychoterapii omawia się doświadczenia klienta z teraźniejszości i przeszłości oraz przygląda się różnym obszarom jego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi. Występuje tu większa głębokość pracy. Dochodzi do bardziej gruntownej zmiany wewnętrznej niż to ma miejsce w coachingu. Głównym zadaniem pracy terapeutycznej jest doprowadzenie do poprawy psychicznego i relacyjnego funkcjonowania klienta.

W terapii stosuję podejście eklektyczne, którego osiami są psychoterapie: psychodynamiczna, humanistyczna i poznawcza. Dobór metody pracy zależny jest od tego, co „przynosi” ze sobą klient wchodząc do gabinetu. W zależności od zgłaszanego problemu staram się dostosować język zmiany do sposobu myślenia i działania klienta.

Swoją pracę poddaję superwizji.

Proponuję terapię dla osób dorosłych, które:

  • przeżywają problemy, z którymi mimo podejmowania wysiłków, nie radzą sobie sami,
  • pragną poprawić jakość swojego życia,
  • odczuwają różnego rodzaju trudności w relacjach z innymi ludźmi,
  • mają niskie poczucie własnej wartości,
  • cechuje nieśmiałość, wstydzą się nawiązywać nowe znajomości lub zabierać głos w towarzystwie,
  • doznają lęku, cierpienia, złości czy bezradności w różnego rodzaju sytuacjach,
  • nie radzą sobie ze stresem,
  • cierpią na obniżenie nastroju,
  • przeżyły trudne (traumatyczne) doświadczenia w przeszłości.
  • mają tendencję do powielania tych samych błędów, pomimo postanowień, że tym razem będzie inaczej.